SE /  Tjänster /  Utbildningar

Utbildningar

Vår slip- och verktygsutbildning "Från malm till förädlat trä" omfattar:

 • Kundanpassade utbildningar beroende på individens kompetens
 • Verktygsoptimering / bearbetning
 • Handhavande av träbearbetningsverktyg
 • Handhavande av slipmaskiner
 • Materiallära och beteckningar för skärande material
 • Slipskiveteknik, val av slipskivor samt optimering av slipresultatet
 • Beräkning av skärdata
 • Vilka verktygstyper är bäst för min bearbetning?
 • Verktygsskötsel (renlighet, bryning)
 • Verktygssäkerhet för träbearbetningsverktyg enl EN847
 • När ska man kassera ett verktyg avseende säkerhetsregler?
 • Fingerskarvning
Utbildningar