SE /  Om Kvarnstrands /  Historik

Historik

1939 Företaget grundas av Gunnar Ljunggren som återvände till Sverige efter att ha arbetat i T-Fords fabrik i Rockford, Illinois,USA.
1942 Bernt Kvarnstrand anställs i företaget.
1945 Bernt, Börje och Gustav Kvarnstrand köper företaget. Tillverkningen då är borrverktyg.
1953 Företaget börjar med tillverkning av hyvelverktyg.
1970 Conny Kvarnstrand anställs i företaget.
1985 Conny köper bolaget och övertar VD rollen.
1992 De första resande säljarna anställs och marknadsorganisationen börjar att byggas upp.
1994 Vi förvärvar Bodafors Verktygsservice och lägger grunden till vår verktygsservice.
1998 Vi förvärvar Kværner Messnas tillverkning av massiva hyvelverktyg och etablerar försäljningskontor i Gjøvik, Norge. Samarbetet med Waco Jonab Systeme (WJS) i Tyskland inleds och verktygen börjar säljas på kontinenten.
1999 Vi förvärvar Jon Stenbergs tillverkning av avbackade bestyckade hyvelverktyg.
2002 Försäljningsbolaget KOS bildas genom ett sammangående med Oertli Schweiz´ svenska verksamhet och Kvarnstrands marknadsorganisation. David Kvarnstrand anställs som VD för bolagen.
2010 Nästa generationsskifte görs och David blir majoritetsägare jämte Linda och Frida Kvarnstrand.
2011 Vi förvärvar Stridsbergs Norge AS tillsammans med Tore Djerv ägare av Goy Verktøy. Stridsbergs är ett av Norges största sliperier mot sågverk och hyvleri.
2012 Vi förvärvar Nybro Verktygsservice, ett av de största sliperierna i södra Sverige med inriktning på klingor mot sågverk. Vi etablerar återförsäljare i Ryssland.
2013 Vi övertar agenturen för Kanefusa i Sverige och Norge.
2014 Vi köper vi loss Oertlis aktier i KOS. I samband med detta fusioneras bolaget in i Kvarnstrands Verktyg AB.
2015 Kvarnstrands blir årets företagare i Vetlanda kommun.
2018 Stridsbergs Norge AS fusioneras med Kvarnstrands Verktøy. Det nya namnet blir Kvarnstrands & Stridsbergs A/S
2019 Nybro Verktygsservice fusioneras in i Kvarnstrands Verktyg.
   

I dag levererar vi verktyg över hela Europa, Ryssland, Kanada och till USA. Slipservicen är betydande i Sverige och Norge.