EN /  Products /  Fönster /  Fönstermaskiner

Fönstermaskiner

Den nya generationen av fönstermaskiner förenklar processen och minimerar ställtider. Genom ett tätt samarbete med maskinleverantörerna kan vi optimera er produktion.

Med Oertli`s nya HPC system kan vi öka era matningar med upp till 25% och tack vare den fantastiska rundgången ökar gångtiderna med 3-5 gånger.

HPC står för High Performance Cut och systemet gör att det ej finns några möjligheter till glapp och tack vare detta kan varvtal och matning ökas.

Kontakta Peter Andersson för mer information.

Fönstermaskiner