SE /  Om Kvarnstrands

Kvarnstrands - en ledande aktör

På bilden ser ni delar av vår personal i Ekenässjön

Idag har Kvarnstrands totalt omkring 95 anställda. Verksamheterna bedrivs i Ekenässjön, Nybro, Huskvarna och Stange, Norge.

Kvarnstrands erbjuder skärande maskinverktyg för trä-, plast- och aluminiumindustrin. Huvudinriktningen är träindustrin.

Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar ansvar för våra produkter under hela dess livslängd.

Vi strävar efter att utveckla förädlingen av skogen, en av våra viktigaste förnybara råvaror.