SE /  Om Kvarnstrands /  Nyheter /  Utökad verksamhet

Information om utökad verksamhet hos Kvarnstrands

2019-03-20

Kvarnstrands Verktyg AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet på fastigheten Mossbråsa 1:51 i Ekenässjön. Bolaget skickade ut information om ansökan till närboende under 2015 men i och med att ansökningsprocessen har dragit ut på tiden så skickas informationen nu ut på nytt. Detta för att fånga upp eventuella nyinflyttade och övriga nya berörda.

Läs hela brevet här.