SE /  Förklaringar och sånt /  Sammanställning nycklar etc till kuttrar

Sammanställning över nycklar, skruvar, nipplar etc till kuttrar

Klicka på en artikel för att komma till dess sida.

  Art.nr Benämning Celox
standard
Celox
Multi
Castor-
kutter
Raptor
Momentnycklar och tillbehör för åtdragning av skär i kutter    
  TN-Koscat-TW2 Momentnyckel Kosca
(20-100 Nm)
X X   X
TN1145-Tonischi Momentnyckel CL50N x 12D
(10-50 Nm)
X X   X
  TN-S3/8 Spärrhuvud 3/8"  QH12D X X   X
  TN1145TINSEX5x126
TN1145TINSEX6x126
Insexnyckel 5 mm / 6 mm
F=3/8"   TL=126 mm
X X   X
  TN850-237 T-momentnyckel 5-14 Nm
(Mejsel för inställning medföljer)
    X  
  TN850-257 Hylsa T20
(För TN850-237)
    X  
TN850-236 Momentnyckel 7,2 Nm     X  
  TN850-243 Momentnyckel 2-8 Nm
(Mejsel för inställning medföljer)
    X  
  TN850-245 Hylsa T20
(För TN850-236 och TN850-243)
    X  
  TN850-064 Fast T-nyckel
(För att lossa skruvarna)
Torx 20
    X  
TN850-054 Fast T-nyckel
(För att lossa skruvarna)
Insex 6 mm
      X
             
Momentnycklar och tillbehör för åtdragning av avlastningsnippel Celox
Standard
Celox
Multi
Castor-
kutter
Raptor
TN850-243 Momentnyckel 2-8 Nm
(Mejsel för inställning medföljer)
X X X X
TN850-232 Fast momentnyckel 2 Nm
för avlasningsnippel
X X X X
TN850-250 Hylsa3 mm insex
för avlastningsnippel
X X X X
             
Momentnycklar och tillbehör för åtdragning av nippel i kutterkropp Celox
Standard
 Celox
Multi
 Castor-
kutter
Raptor
TN850-237 T-momentnyckel 5-14 Nm
(Mejsel för inställning medföljer)
X X X X
TN850-265 Hylsa adapter
(För TN850-237)
X X X X
  TN850-266 6-kanthylsa för åtdragning av
nippel i kropp (För TN850-237)
X X X X
             
Skruvar, nipplar, mejsel och skär Celox
Standard
Celox
Multi
Castor-
kutter 
Raptor
  MF-MF6S10x25 Skruv M10x25
(2 st till varje skär)
Skalle: insex 6  Ø20
      X
  MF-T6SS10x20
MF-T6SS12x20
 Skruv M10x20 / M12x20 X X    
  T851-040 Skruv M5x9
Skalle: T20 Ø8,5
    X  
  RP09001 Trycksättningsnippel X X X X
  RP09002 Avlastningsnippel X X X X
  TSV-25050 Verktyg för demontering av
kil vid ompostning
      X
  S216-672 Skär     X